Bouwen aan een Vitale Bodem

Een vitale bodem: de basis van een

gezond bedrijf

Goede grond is niet alleen geld waard op de financiële balans, maar is ook de basis voor een goed financieel resultaat van een agrarisch bedrijf: zelfs met de beste rassen en goed vakmanschap is er geen geld te verdienen als de bodem het laat afweten. Goed ondernemerschap is dus: bouwen aan een vitale bodem!

planten links

Ook goed voor uw omgeving

Een vitale bodem is niet alleen goed voor uw onderneming: De besparing op kunstmest en gewasbescherming is ook goed voor het milieu en sluit aan bij de wens van de samenleving. Bouwen aan een vitale bodem is volgens ons geld verdienen en tegelijk werken aan een gezonde omgeving!

 

Meld u hier aan voor de nieuwsbrief

 

Erkenning door de overheid

In dit praktijknetwerk hebben 70 ondernemers uit vier verschillende regio’s de verantwoordelijkheid genomen voor hun toekomst. De subsidie van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie is een steun in de rug: het ministerie erkent daarmee dat een vitale bodem essentieel is voor de concurrentiepositie van de Nederlandse agrosector én dat het aansluit bij de maatschappelijke behoefte.

Bouwt u mee?

Daarom wil het praktijknetwerk de ontwikkelde kennis graag delen met anderen. Op deze website worden resultaten van het netwerk geplaatst, u vindt er contactpersonen en aankondigingen van communicatie-activiteiten. We nodigen u uit om mee te leren en samen te bouwen aan een gezonde toekomst!